ترس  چاپ

تاریخ : جمعه 8 فروردین 1393 در ساعت 18:51
دو چیز همیشه انسان را از حرکت باز می دارد، و باعث خفگی روح انسان می شود....
اهمیت دادن به گذشته و ترس از آینده...

تکه گوشت  چاپ

تاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392 در ساعت 00:11

پشت سردیگران هر که باشد حرف زدن مثل خوردن تکه گوشت آنهاست

مهربانی  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1392 در ساعت 12:22

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ... 
دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او

شناخت  چاپ

تاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 در ساعت 00:53

 شناختن دیگران ابتدا از راه خودشناسی حاصل می شود

کلام  چاپ

تاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 در ساعت 00:51

از کلام استفاده کنید تا راه ورود را بیابید اما سپس از احساستان استفاده کنید تا به جوهر واقعی تان برسید

( تعداد کل: 30 )
   1       2       3       4       5       6    >>